Servis a záruka

Naše postupy sú také, že všetci zákazníci by nás mali najprv kontaktovať prostredníctvom e-mailu datamatrixsro@seznam.cz s popisom problému a prípadne aj s fotografiami/videom. Čím viac informácií poskytnete, tým ľahšie vám naši technici poskytnú riešenie. Na základe toho môžeme overiť, v čom môže byť problém, a určiť rozsah poškodenia/údržby.

V prípade rezervácie servisnej opravy prijímame len e-mailový kontakt. Zákazníci, ktorí sa na servis obrátia prostredníctvom chatu alebo telefónu, budú požiadaní o zaslanie e-mailu, pretože naša technická podpora komunikuje predovšetkým prostredníctvom e-mailu.

V prípade potreby k vám môžeme poslať špeciálneho technika, ktorý zabezpečí školenie, opravu alebo prepravu do nášho servisného strediska. (Táto služba je spoplatnená, cena sa určuje podľa vzdialenosti). Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať a my vám pomôžeme s vašou požiadavkou.

V prípade potreby vám môžeme poslať náhradné diely, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Dvojročná záruka

Garantujeme vám dvojročnú záruku, aby ste sa pri kúpe cítili bezpečne. V eroute.sk chápeme, aké dôležité je pre našich zákazníkov mať pri platbe za takýto kvalitný tovar bezpečnú záruku.

Pretože sme hrdí na našu vysokú kvalitu, ak po preskúmaní autorizovaným zástupcom eroute.sk zistíme, že diel obsahuje materiálové alebo výrobné chyby, okamžite podnikneme kroky na ich odstránenie. V takom prípade vykonáme opravy a výmeny bezplatne.

Na čo sa vzťahuje naša dvojročná záruka

Pre zjednodušenie uvádzame zoznam dielov, na ktoré sa vzťahuje naša záruka:

 • Ložiská
 • Gumové komponenty
 • Puzdrá
 • Plastové komponenty (okrem karosérie)

Tiež elektronické zostavy vrátane:

 • Elektronické ovládače
 • Remene
 • Nabíjačky
 • Akákoľvek iná elektrická zostava

Na čo sa nevzťahuje naša dvojročná záruka

Eroute.sk nezaručuje žiadnu z položiek, ktoré môžu vyžadovať výmenu z dôvodu bežného opotrebovania pri každodennom používaní. Do tejto kategórie patria:

 • Pneumatiky a duše
 • Plastové kryty ABS
 • Čalúnenie a sedenie (poťahy lakťových opierok a sedadiel)
 • Motorové kefy
 • Brzdové doštičky
 • Poistky a žiarovky
 • Košík
 • Zámok
 • Opravy a/alebo úpravy akejkoľvek časti bez súhlasu eroute.sk

Z dvojročnej záruky sú vylúčené nasledujúce položky:

 • Strata alebo krádež
 • Poškodenie kontamináciou
 • Škody spôsobené zneužitím, nesprávnym používaním, nehodou alebo nedbalosťou
 • Rozliatie alebo únik kvapaliny z batérie
 • Problémy spôsobené nesprávnou prevádzkou, údržbou a skladovaním
 • Poškodenie spôsobené komerčným alebo iným ako bežným používaním
 • Poškodenie spôsobené prekročením hmotnostnej kapacity jednotky

Naša záruka sa nevzťahuje na opravy vykonané neoprávnenými osobami po zásahu do zariadenia alebo za iných okolností, ktoré eroute.sk nemôže ovplyvniť.

Na všetky batérie sa vzťahuje 6-mesačná záruka.