Eroute na konferencii FOPTO 2023


Sme nadšení, že sme sa 23. a 24. novembra mohli zúčastniť na odbornej konferencii a stretnutí členov FOPTO 2023. Ako zástancovia riešení mobility a majstri prístupnosti sme mali tú česť a zároveň privilégium byť súčasťou takého vplyvného stretnutia.

Konferencia FOPTO poskytla vedúcim predstaviteľom odvetvia, odborníkom a expertom platformu na stretnutie, výmenu názorov a diskusiu o najnovšom pokroku v oblasti ortotických a protetických technológií. V spoločnosti Eroute si uvedomujeme, že je dôležité zostať na čele inovácií, najmä v oblasti zdravotníckych pomôcok a elektrických vozíkov.

Počas dvojdňového podujatia sa uskutočnilo mnoho poučných diskusií o vývoji technológií. Výmena poznatkov a skúseností bola neoceniteľná a posilnila náš záväzok poskytovať najmodernejšie riešenia, ktoré zlepšujú život tých, ktorí potrebujú pomoc pri pohybe.

Konferencia nám ponúkla nielen príležitosť prezentovať náš sortiment elektrických invalidných vozíkov a pomôcok na podporu mobility, ale umožnila nám aj nadviazať kontakty s podobne zmýšľajúcimi odborníkmi, ktorí zdieľajú našu vášeň pre zlepšovanie prístupnosti.

Keď sa zamyslíme nad našimi skúsenosťami z konferencie FOPTO 2023, sme inšpirovaní a motivovaní pokračovať v našom poslaní posilňovať postavenie ľudí s problémami v oblasti mobility. Poznatky získané na konferencii a nadviazané kontakty budú nepochybne formovať budúcnosť spoločnosti Eroute a náš záväzok vytvárať inovatívne, používateľsky prívetivé riešenia.

Vyjadrujeme vďaku organizácii FOPTO za usporiadanie takejto pôsobivej udalosti a tešíme sa na budúce príležitosti prispieť k pokroku a rastu ortotickej a protetickej komunity.